Allt om Karelen
STARTSIDAN
NYHETER
HISTORIEN
REGIONER
KULTUR
TURISM
SAMHÄLLE
EKONOMI
SAMARBETE
KONTAKTA OSS
LÄNKARNyheter

Den huvuda arrangemangen av Svensk-Karelskt Centrum för Information och Affärer inom affärskontaktersfär i år har planerats realisation av projekt ”Utveckling av affärssamverkan mellan Karelen och Västerbotten” som förlades till utställningen ”Stora Nolia” som ägde rum i Umeå från 2 till 12 Augusti.


Enligt organisatörsinformation, har 840 företag och organisationer deltagit i Stora Nolia och 130 000 människor har besökt utställningen i år.

Projektet finansieras delvis av Västerbottens Länsstyrelse, delvis av projektdeltagare och från medel av MinisterRåd av Nordiska länder vilka SKBIC har fått som grant inom ramarna för Program NordProLink.

Affärskontakter för karelska företag är en traditionell projektsdel eftersom SKBIC organiserar deltagande i Stora Nolia för 5 gången från år 2001 gemensamt med Handelskammaren och andra organisationer av Västerbotten. I år deltog i Stora Nolia och andra åtgärder 9 organisationer och företag från Karelen som representerade olika område: byggnande, IT, förlag, träbearbetning och dekorativ hantverk.

Det fanns ett specielt program för byggnadsföretag som förbereddes av Västerbottens Länsstyrelse, byggnadsföretag och SKBIC. Huvudmål för karelska företag och organisationer var bekantskap med teknologier av byggnande av flervåningshus som många Sveriges städer, inklusive Umeå, Sundsvall, Skellefteo och andra, använder men framgång. Från 6 till 9 av Augusti besökte representanter från karelska byggnadsföretag flera företag i Norra Sverige: Martinson Group AB, Plusshus, Masonite Flexibla Byggsystem AB, Lindbacksbygg, Vittjarvshus och en rad av byggnadsplatser i Umeå. Förhandlingar genomfördes i Västerbottens Länsstyrelse och Umeå kommun.

Resultatet blev inte bara bekantskap med nya teknologier av tillverkning och användning av träkonstruktioner i byggande, men också beslut om ett gemensamt samarbetsprojekt inom producering av träkonstruktioner från träbearbetningsavfall i Republiken Karelen. Nu för tiden finns projektet på en etapp av utarbetande. Svenska byggnadsföretag är intresserade av samarbete som ska leda till grundande av industriplatser i Karelen.

Affärskontakter av andra karelska företag-projektdeltagare var också framgångsrika. Dessutom, uppnåddes överenskommelse om samarbete inom IT med tre IT-foretag i Västerbotten, om genomförande av gemensamma utställningar och mästerklasser mellan mästare av dekorativ hantverk, om förvärvet av utrustningar för gaturengöring.Svensk-Karelskt Centrum för Information och Affärer