Allt om Karelen
STARTSIDAN
NYHETER
HISTORIEN
REGIONER
KULTUR
TURISM
SAMHÄLLE
EKONOMI
SAMARBETE
KONTAKTA OSS
LÄNKARNyheter

Den 19-21 November besökte Petrozavodsk delegation från Umeå som bestod av representanter från Västerbottens Läns Landsting och Länsstyrelse, Handelskammare och Företagarna. Ett huvudmål av resan blev deltagande i gemensamt möte av deltagare, KuratorsRåd och svenska arbetsgrupp för SKBIC.

Dessutom, för delegations deltagare organiserades möte med representanter från Ministeriet för ekonomisk utveckling, Ministeriet för hälsovård och social utveckling i Republiken Karelen, Ministeriet för kultur och förbindelser med allmänhet, Association av kvinnliga företagare i Republiken Karelen och Förbund av industrimän och företagare i Republiken Karelen.

Under mötet mellan representant från Västerbottens Läns Landsting och specialister av Ministeriet för hälsovård och social utveckling i Republiken Karelen diskuterades möjligheter om samarbete inom utbyte av erfarenheter i telemedicin och situation med HIV/AIDS, tuberkulos och droger. Under möte med representanter från Ministeriet för kultur och förbindelser med allmänhet diskuterades frågor om möjligheter av samarbete och organisering av en vänlig resa till Västerbotten år 2009 inom ramarna för firande av 200-årsjubileum av slutet av kriget mellan Ryssland och Sverige och tur för Musik symfoniorkester av Republiken Karelen till Västerbotten, och frågor om gemensamt samarbetsprojekt inom hantverk, handarbete och vävning.

Under mötet med Ordförande för Association av kvinnliga företagare i Republiken Karelen diskuterade representanter från Västerbottens Handelskammare och Företagarna frågor om samarbete som gäller utarbetning och realisering av ett gemensamt projekt inom utveckling av kvinnligt entreprenörskap i social sfär och gemensam verksamhet om sökande av affärspartner bland svenska och karelska företagare.

Under mötet med representanter från Förbund av industrimän och företagare i Republiken Karelen fick svenska kollegor information om Förbundets verksamhet och samverkan med myndigheter och andra föreningar.

Källa: SKBIC