Allt om Karelen
STARTSIDAN
NYHETER
HISTORIEN
REGIONER
KULTUR
TURISM
SAMHÄLLE
EKONOMI
SAMARBETE
KONTAKTA OSS
LÄNKARNyheter

Nolia - traditionella mässan hölls i Umeå 1 - 9 augusti 2009

Den huvuda arrangemangen av Svensk-Karelskt Centrum för Information och Affärer inom affärskontaktersfär i år har planerats deltagande av karelska företag i utställningen ”Stora Nolia” som ägde rum i Umeå från 1 till 9 Augusti. Enligt organisatörsinformation, har 850 företag och organisationer deltagit i Stora Nolia och 120 000 människor har besökt utställningen i år.

Projektet finansieras delvis av Västerbottens Länsstyrelse, Umeå Administration, Petrozavodsk Administration och delvis av projektdeltagare. Affärskontakter för karelska företag är en traditionell projektsdel eftersom SKBIC organiserar deltagande i Stora Nolia för den 6 gången från år 2001 gemensamt med Handelskammaren och andra organisationer av Västerbotten. I år har den huvuda arrangemangen för karelska företag blivit ett seminarium om frågor om kvinnlig business. Karelska företag representerades av kvinnor därför mottot av karelska mönter var ”Karelska sagan skapas av kvinnliga händer”. Karelska företag och organisationer har representerad olika arter av dekorativ hantverk: syproduktion; producering av traditionella karelska, textil, teater och suvenir dockor; filtning; näverflätning; suvenirer.

Eftersom nästan alla projektsdeltagare hade affärskontakter under Stora Nolia år 2005 och 2007, blev det huvuda temat av diskussionen metoder för att övervinna krisföljder och vidmakthålla egen producering. Ett gemensamt seminarium med svenska kvinnor-företagare som ägde rum den 4 av Augusti tillägnades åt det temat. Från svenska sidan i seminariet deltog representanter från association Handelsgården, företag ”Svamp i Norr” och "NaturligtVis Natural Way AB", och representant från Västerbottens Handelskammare Gunulla Lindner. Som gäster deltog i seminariet representanter från Västerbottens Länsstyrelse. Under korta presentationer berättade ryska och svenska företagare om sina verksamhet, problem på senaste tiden och metoder att övervinna dem. En av de metoderna för att vidmakthålla producering blir för mästare en organisering av kurser om hantverk – filting, vävning, producering av suvenir dockor, träbearbetning och andra.

Alla deltagare var intresserade av fortsatta gemensamma kontakter vad gäller organisering och genomförande av hantverks undervisningskurser för att tillägna sig nya arter av verksamhet. Västerbottens Handelskammaren och SKBIC beslöt att förbereda en projekt ide och representera den till en rad av finansierande organisationer.Källa: Svensk-Karelskt Centrum för Information och Affärer