Allt om Karelen
STARTSIDAN
NYHETER
HISTORIEN
REGIONER
KULTUR
TURISM
SAMHÄLLE
EKONOMI
SAMARBETE
KONTAKTA OSS
LÄNKARPOLITIKRELIGIONMASSMEDIA

Samhälle Massmedia

I Petrozavodsk utges många olika tidningar: TVR-Panorama är en av de största. Bland andra finns Petrozavodsk, Severnij Kurier, Karelia, Ungdom-tidning liksom många gratistidningar med reklam - Medvedj, Gubernia. Det finns en tidning som utges på finska - Karjalan Sanomat.
I Karelen utges också några tidskrifter: Sever (Norden), Kipinä (på finska).

Förutom de TV-kanaler som kan tas emot i hela Ryssland (1 Kanal, RTV, Kultura, NTV, Ren-TV, STS, TNT, 5:e Kanalen (från St:Petersburg), DTV (ägd av Viasat), Zvezda), i Karelen kan man se lokala TV-kanaler: officiella Karelska TV-kanalen (som är marksänd) och 2 privatägda: Nika+ och Petronet som man får med kabel-TV.

I Petrozavodsk och andra karelska städer kan man ta emot radiosändningar av officiella statliga radiostationer samt kommerciella FM-stationer: Radio Ryssland, Majak, Evropa+, Dorozjnoe.