Allt om Karelen
STARTSIDAN
NYHETER
HISTORIEN
REGIONER
KULTUR
TURISM
SAMHÄLLE
EKONOMI
SAMARBETE
KONTAKTA OSS
LÄNKARNyheter

Svensk-ryskt forum genomfördes i S:t Petersburg

9-11 juni nära 650 personer deltog i Svensk-ryskt forum i S:t Petersburg för att utbyta erfarenheter och diskutera nya former av samarbete utan finansiering via Sida. Svensk-ryskt forum summerade femton års samarbete med Ryssland. Det är insatser inom sociala sektorn, arbetet med mänskliga rättigheter och demokrati samt miljöfrågor.

Desuttom, inom ramen för Forumet genomfördes en utställning av alla projekt som finansierades via SIDA. Partner fick möjligheter att diskutera olika frågor, demonstrera projekts resultat och hålla ett kort tal.

Som forumets resultat bestämdes att fortsätta samarbete mellan Sverige och Ryssland men utan finansiering från SIDA och söka nya samarbetets vägar. Som bekräftelse av detta undertecknades ett nytt avtal på miljöområdet mellan Sverige och den ryska staden S:t Petersburg. Det nya avtalet innebär att Sverige, genom Sida, satsar 48 miljoner kronor för att bidra till upprustningen av ett av de tre stora reningsverken i S:t Petersburg.Källa: SKBIC