Allt om Karelen
STARTSIDAN
NYHETER
HISTORIEN
REGIONER
KULTUR
TURISM
SAMHÄLLE
EKONOMI
SAMARBETE
KONTAKTA OSS
LÄNKARVÄNORTERBARENTS REGIONFÖRENINGAR

Samarbete

Västebotten och Karelen är vänregioner. Ett avtal mellan dem var undertecknat i 1994. Aktivt samarbete pågår på några nivåer: inom Barents regionella samarbetet, mellan svenska kommuner och karelska rajoner och mellan föreningar i Västerbotten och Karelen.


Industrisamarbete


TACIS-projekt "Industriella partnerskapet Karelen - Västerbotten" hjälper att öka samarbete mellan företag från båda regioner, utvecklar kontakter mellan affärsmän, organisationer. I år 2006 hölls 3 konferenser inom ramar av detta projekt: januari i Skellefteå, juni i Petrozavodsk och november i Umeå.

Artikel av Lars Westerlund om konferensen i Petrozavodsk.Kultursamarbete


I Karelen höjs intresse för svenska språket. I Petrozavodsk Universitet finns en avdelning där studenter läser svenska. I staden kan man hitta några kurser i svenska. Ett projekt startas därefter för att hjälpa lokala bibliotek att få fler böker från Sverige. Samtidigt planeras att ta reda på om det finns intresse i Västerbotten att lära ryska. Till detta skulle kunna bokutbyte mellan Karelen och Västerbotten bidra mycket.
27 december 2006 fick biblioteket i Petrozavodsk Universitet 4 böker på svenska. Och 22 januari 2007 fick biblioteket i Malå 2 böker på ryska.