Allt om Karelen
STARTSIDAN
NYHETER
HISTORIEN
REGIONER
KULTUR
TURISM
SAMHÄLLE
EKONOMI
SAMARBETE
KONTAKTA OSS
LÄNKARMedvezjegorsk

Medvezjegorsk ligger vid norra kusten av Onegosjön. Det är en industriell stad. Staden har runt 30 tusen invånare. Avståndet från Karelens huvudstad Petrozavodsk är 150 km. Staden grundades i år 1916 som en liten ort vid en järnvägsstation i sammanhang med byggnaden av Murmansk järnväg under förstavärldskriget. Stationen var byggd i form av holländsk kyrka som ett projekt av ingenjör Grabbe i samma år. Namn Medvezjegorsk (på finska Karhumäki) betyder Björnberg. Stor roll i stadens utveckling spelade byggande av Vithavskanalen som ligger nära staden. Hit skickades stora mängder fångar som byggde kanalen. Det är detta som hade bedragit till snabbt genomfört arbete och kanalen byggdes bara inom 20 månader.


Järnvägstation i Medvezjegorsk
Medvezjegorsk fick stadsstatus i år 1938. Under andravärldskriget (1941 -1944) staden okkuperades av finska armen. Ända sedan dessa tider kan man se finska försvarslinjen som ligger i närmaste höjden runt stan. Där kan man hitta konstgjorda luckor och grottor i berg som användes av finnar som eldpositioner och kasern. Bergmassor som drogs upp användes för att skapa försvarsanläggningar mot stridsvagn. Dessa anläggningar kallades - Drakens tänder däför att de ses ut som stora tänder som grävdes ner i marken.

Efter staden befriades i 1944 var den hellt förstörd och där fanns bara 3 stenbyggnader kvar bland dem Stadsmuseums lokal. Lokalen var byggd egentligen för Stalin när han planerade att inspektera byggande av Vitahavskanalen och besöka stan. Lokalen blev snabbt färdig men Stalin aldrig kom dit och den används som kontor och hotell för myndigheter och senare som barnhem. Nu fungerar en del av lokalen som Stadsmuseum. Två små åar - Kumsa och Vitjka rinner i Medvezjegorsk och delar staden i några område.


Stadsmuseum i Medvezjegorsk
Utanför staden vid Onegosjöns nordligaste punkt ligger turistanläggning Malaja Medvezjka. Här finns ett hotell, många gäststugor, bastu, grillplats, småbåtshamn. Alla hus byggdes i traditionella ryska stilen.