Allt om Karelen
STARTSIDAN
NYHETER
HISTORIEN
REGIONER
KULTUR
TURISM
SAMHÄLLE
EKONOMI
SAMARBETE
KONTAKTA OSS
LÄNKARVÄNORTERBARENTS REGIONFÖRENINGAR

Svensk-karelskt Centrum för Information och Affärer i Petrozavodsk

SKBIC bildades 1996 inom ramen för ett SIDA projekt. Sedan dess har SKBIC bedrivit sin verksamhet i nuvarande form sedan 1999 inom ramen för Protokollet om samarbete mellan Västerbottens län och Republiken Karelen. För Västerbotten är protokollet underskrivet av Länsstyrelsen, Landstinget och Kommunförbundet.

SKBIC:s huvuduppgifter är att:
  • Aktivt delta i genomförandet av Protokollet om samarbete mellan Västerbottens län och Republiken Karelen i alla verksamhetsområden under åren 2001-2006
  • Medverka och bidra till en fortsatt utveckling av de ekonomiska förbindelserna mellan olika aktörer i Barentsområdet.
  • Utvidga och att stödja existerande affärskontakter mellan företag i Karelen och Västerbotten.

Några exempel på SKBIC:s verksamhet

En av SKBIC:s huvuduppgifter är att bidra till ökade affärskontakter mellan små och medelstora företag i Karelen och Västerbotten. SKBIC har sedan 2001 organiserat deltagandet av karelska företag på mässan "Stora Nolia" som äger rum vart annat år i Umeå. Mässan återkommer årligen, men hålls vart annat år i Piteå. Under mässan får företagen en chans att visa upp sig och sina produkter. Tillsammans med Västerbottens Handelskammare organiserar man även affärsmöten mellan karelska och svenska företag. Företagen får under mässan en chans att utbyta affärskontakter och skapa nya nätverk. Att främja möjligheter till ökade affärskontakter utgör en mycket viktig del i arbetet. Kostnaderna i samband med mässan så som utställningsplatser, utrustning, tolkhjälp och transporter betalas med projektmedel.

I slutet av 2002 fick svenska representanter information om livsmedelsföretag som är verksamma i Petrozavodsk, bland annat om mindre företag som producerar bageri- och konditorivaror. Ett samarbete arbetades fram utifrån en diskussion om vilka möjligheter det fanns att leverera bageriutrustning från Sverige till Karelen. Under våren 2003 organiserade SKBIC, en studieresa för karelska företag till Västerbotten. Syftet med resan var att företagen skulle få en inblick i hur den svenska bageribranschen fungerar. Utöver de praktiska bitarna fick man även en inblick i hur det är att driva företag i Sverige och hur man styr tillverkningen.

Under 2005 organiserade SKBIC ytterligare en studieresa inom ramen för detta projekt. Konditorerna fick möjlighet att bekanta sig med svenska tekniker och fick även pröva på dessa. SKBIC planerar att utveckla och permanenta kontakterna mellan olika företag inom livsmedelsindustrin i de två regionerna.

Under 2005 genomförde SKBIC ett seminarium med temat "Möjligheter av affärsutveckling i Republiken Karelen och Sverige". I samband med dessa samtal presenterade även Nordiska ministerrådet sitt projekt "Nordprolink" som ägde rum under samma år.

"Industrisamarbete mellan Republiken Karelen och Västerbottens Län" är ett annat projekt som startade under 2005. SKBIC har en aktiv roll i detta i projekt vars inriktning är att utveckla de av ekonomiska förbindelserna mellan Karelen och Västerbotten. Projektet finansieras med EU- medel och är inriktat på företag som är lokaliserade i huvudområdet för projektet.


SKBIC:s nuvarande verksamhet baseras på de ändringar skett i samarbetsprotokollet mellan Karelen och Västerbotten som sträcker sig till slutet av år 2006.

SKBIC deltar i förberedelserna i samband med stora internationella aktiviteter inom ramen för Barentssamarbetet. Under 2004 kom ett andra möte tillstånd med temat "Industrisamarbete i Barents Regionen". Under detta möte diskuterades frågor som rör samarbete inom träindustrin och gruvindustrin. I februari 2006 var SKBIC aktiv i förberedelserna inför avslutningskonferensen för Interreg projektet Barents 2010.

Konferensen summerade det arbete som har utförts i projektet under de två sista åren. Det framtida näringslivssamarbetet i Barens kommer att koncentreras till sektorsprogram beträffande:

  • Trä och skog
  • Gruv och mineral
  • Energi (olja och gas)
  • Turism
De prioriterade sektorerna ligger i linje med flertalet av områdena i samarbetsavtalet mellan Västerbotten och Karelen.Välkommen att kontakta oss!Adress:Kirov str. 5, rum 113,
185035, Petrozavodsk,
Ryssland
Telefon/fax:+7 814 2769257
e-mail:skbic@karelia.ru
Kontakt
personer:
Tatiana Klekacheva
(0 70 288 23 99)
Tatiana Solovyeva