Allt om Karelen
STARTSIDAN
NYHETER
HISTORIEN
REGIONER
KULTUR
TURISM
SAMHÄLLE
EKONOMI
SAMARBETE
KONTAKTA OSS
LÄNKARVÄNORTERBARENTS REGIONFÖRENINGAR

Samarbete Föreningar


Svensk-karelskt Centrum för Information och Affärer i Petrozavodsk


Föreningen Norden i Petrozavodsk


Föreningen Vänortsbarn i Umeå

Föreningen arbetar med bistånd i ryska Karelen och riktar i första hand sina insatser till barnhem för föräldralösa och handikappade barn och ungdomar. Arbetet omfattar idag cirka sex barnhem. Barnhemmet i Ladva, som kommer att byta namn till Anna Kristensen, är det barnhem som haft de största behoven och som fått de mest omfattande hjälpinsatserna. Hemmet har 260 ofta svårt handikappade barn och ungdomar. Dessutom stöttar föreningen ett 20-tal familjer som lever under mycket svåra omständigheter.
Föreningen startade 1993 och dess grundare och ordförande var Anna Kristensen. Efter Annas bortgång 2006 valdes Rolf Karlsson till ordförande. Rolf var en av Annas trogna följeslagare på de många resorna till Petrozavodsk i Karelen.

Styrelsen består idag av:
Odrförande: Rolf Karlsson
Vice-ordförande: Ann Lundkvist
Sekreterare: Siv Olsson
Kassör: Jeanette Edlund

Föreningens adress är:
Rolf Karlsson
Kråken 39
S- 914 96 HÅKNÄS
Tel: +46 703580342
      +46 93046090