Allt om Karelen
STARTSIDAN
NYHETER
HISTORIEN
REGIONER
KULTUR
TURISM
SAMHÄLLE
EKONOMI
SAMARBETE
KONTAKTA OSS
LÄNKARVÄNORTERBARENTS REGIONFÖRENINGAR

CONNY TAR BUSSEN TILL NYA AFFÄRER I RYSKA KARELEN


Flera företag från Västerbotten står i startgroparna inför att inleda affärer i den ryska republiken Karelen. Det framkom vid en konferens som genomfördes i republikens huvudstad Petrozavodsk den 8-9 juni. Det handlar främst om träindustrier och energibolag. Men även inom turismen finns öppningar.
– Jag har bland annat fått förfrågningar om kontinuerliga körningar av turister som under sommaren kommer med lyxkryssningsfartyg till Petrozavodsk, berättar Conny Sjölund, som driver Conference Buss AB i Vännäsby.


1994 tecknade Västerbottens län och republiken Karelen ett samarbetsavtal. Därefter har många gemensamma projekt genomförts inom den offentliga sektorn.
Etableringen 1999 av Swedish Karelian Business and Information Centre, SKBIC, i Petrozavodsk, bidrog till att affärskontakterna mellan länen ökade. Men det har trots allt varit ganska trögt i portgången. Främst är det de svenska företagen som varit tveksamma till att satsa i Ryssland.
Sommaren 2005 startades ett EU-finansierat projekt som syftar till att öka det industriella samarbetet. Genom konferenser och arrangerade företagsbesök i båda länen försöker man skapa nya kontakter som kan leda till konkreta affärer.
– Målet är att det innan årets slut, när projektet avslutas, ska ha resulterat i minst sex konkreta samarbeten, berättar projektledaren Rolf Wännström, Länsstyrelsen i Västerbotten.


Norsjöfönster importerar

Träindustrin har kommit längst i Karelen. Erik Sollén, projektledare för Kompetenscentrum Barents, som drivs av Vindeln Utveckling AB, arbetar aktivt med samarbetsprojekt inom den sektorn.
– IKEA:s färska etablering av ett nytt sågverk i Kostamus visar vägen för andra, säger han och inflikar att företaget under 2007 även kommer att etablera en limträfabrik.
Norsjöfönster AB är den träindustri från Västerbotten som hunnit längst i Karelen.
– De har fått en provleverans på 1 500 kubikmeter virke från ett sågverk i Kostamus. Om alla bitar faller på plats kan det bli tal om inköp från Kostamus av tusentals kubikmeter virke per månad, berättar Erik Sollén.
Företag från Västerbotten som tillverkar utrustning för skogsindustrin har också hittat vägen till Karelen. Både Olofsfors AB, världsledande tillverkare av band till skogsmaskiner och Rottne Industri AB, som i Stensele tillverkar sin största skotare, är verksamma i Karelen.
– Dessutom driver vi sedan 2005 ett SIDA-projekt i samarbete med SLU där ledare inom skogs- och träindustrin i Karelen utbildas i ett mer miljövänligt skogsbruk. Det finns ett enormt stort utbildningsbehov kring detta, säger Erik Sollén.


Pelletsproduktion

Bioenergi är ett nytt område där företag från Västerbotten visar intresse. Skellefteå Kraft AB har tidigare nosat på möjligheten att köpa biomassa från Karelen. Vid konferensen i Petrozavodsk deltog, bland andra Jörgen Carlsson, ingenjör vid Umeå Energi AB.
– Det skulle vara möjligt att transportera biomassan på fartyg via Onega och ut i Finska Viken till fjärrvärmeverket i Umeå. Vi gör nu en screening av tänkbara biomassaleverantörer i Karelen, berättar han.
I samband med konferensen fick Jörgen Carlsson också förslag från Petrozavodsk stad om att Umeå Energi ska vara med i uppbyggnaden av en ny pelletsfabrik.
– Under hösten ska vår styrelse ta ställning till hur vi ska agera i den frågan, säger han.
  Umeå Energi fick även förfrågningar om att sälja konsulttimmar för att hjälpa till med uppläggningen av avfallshanteringen i staden.
– Idag körs avfallet osorterat ut på en soptipp och där allt utom glas grävs ner. De vill ha hjälp med strategi, logistik och behandlingsmetoder. Här måste man ta det steg för steg och inte införa vår typ av avancerade källsortering. I första hand är det viktigt att få till stånd en bättre hantering av det miljöfarliga avfallet, menar Jörgen Carlsson.


Mittel genomför provinstallation

Ännu längre i samarbetet har Mittel Fjärrvärme AB, från Umeå, kommit. De har utvecklat en unik svetsmetod för skarvning av fjärrvärmesystem.
– I september gör vi vår första provinstallation i Petrozavodsk, berättar Leif Sundqvist, marknadschef vid Mittel Fjärrvärme.
Han konstaterar att det finns ett enormt behov av att rusta upp fjärrvärmenätet i staden.
– De har ett effektutnyttjande på cirka 35 procent, vilket kan jämföras med 80-85 procent som är vanligt i Sverige. Mittel utförde 2005 kommersiella installationer i Murmansk på Kolahalvön. Där förhandlar de nu om ett treårskontrakt.
– I Petrozavodsk finns det, förutom det kommunala energibolaget, även privata entreprenörer som kan bli framtida partners. Efter ett eventuellt avtal och utbildning kan de sedan genomföra skarvning med Mittels utrustning över ett större område, säger Leif Sundqvist.
Problemet med fjärrvärmen i Ryssland är att det inhemska priset för gas och olja fortfarande är lågt.
– Detta minskar motivationen till att förbättra fjärrvärmenäten. Kraven på bättre tillgänglighet och förväntade prishöjningar på bränslet kommer dock att påskynda utvecklingen. Då vill vi finnas på plats, betonar Leif Sundqvist.


Krigsresa till Karelen

För Conny Sjölund var konferensen i Petrozavodsk hans första besök någonsin i Ryssland.
– Jag hade inga som helst förväntningar på den, berättar han.
Men det skulle visa sig finnas ett stort intresse för Conference Buss exklusiva fordon som är en kombinerad turist- och konferensbuss. Förklaringen är att det varje sommar kommer över 700 000 besökare till ”sagoön” Kizhi i Onegasjön. Här finns två världsberömda träkyrkor från 1700-talet som är upptagna på UNESCO:s världsarvslista. Detta är några av de mest komplexa träbyggnader som någonsin byggts. Många av besökarna stiger iland i närbelägna Petrozavodsk och vill då ha exklusiva transporter på land.
– Någon buss i samma klass som min finns inte i Karelen, konstaterar Conny Sjölund.
Han fick konkreta förslag från resebyråer i Petrozavodsk på körningar redan under den här sommaren.
– Fast bussen är redan uppbokad. Vi får se hur det blir nästa sommar, säger han.
Säkert är i alla fall att Conny Sjölund under våren 2007 kommer att lansera en mycket speciell resa från Umeå till Petrozavodsk där man besöker platser i ryska Karelen som på olika sätt var aktuella under finska vinterkriget 1939-1940 och fortsättningskriget 1941-1944.
– Det är en fascinerande historia och det vackra landskapet i ryska Karelen är fantastiskt. Ett besök på Kizhi är också en höjdare, konstaterar Conny Sjölund


Tullhinder

Rolf Wännström ser positivt på Västerbottensföretagens möjligheter i republiken Karelen.
– Men det gäller att ha tålamod. Det tar tid att göra affärer med Ryssland, säger han.
Den dåliga infrastrukturen och krångliga tullprocedurer ser han som de största hindren för samarbetet.
– Språket kan också vara ett hinder, men de unga ryssar som nu tar plats i företagens ledningar pratar ofta riktigt bra engelska, avslutar Rolf Wännström.
Nästa konferens med företag från republiken Karelen och Västerbotten ska genomföras i Umeå i november. Det blir då den sista träffen i projektet med det långa namnet: ”Industrial Partnership of the Republic of Karelia and the County of Västerbotten”. Detta Tacis-projekt finansieras delvis av EU och övriga finansiärer är Länsstyrelsen i Västerbotten och näringsministeriet i republiken Karelen.

Text: Lars Westerlund