Allt om Karelen
STARTSIDAN
NYHETER
HISTORIEN
REGIONER
KULTUR
TURISM
SAMHÄLLE
EKONOMI
SAMARBETE
KONTAKTA OSS
LÄNKARPOLITIKRELIGIONMASSMEDIA

Samhälle Politik

Politiska maktstrukturen av Karelen utgörs av verkställande, lagstiftande och dömande makter. Verkställande makten är Överhuvudet av Republiken Karelen och regeringen. Överhuvudet utses på fyraårsperiod. Nuvarande överhuvudet är S.Katanandov. Lagstiftande makten är Karelens parlament med 50 ledamöter. Parlamentsval hålls vart fjärde år. Dömande makten är Konstitutionella domstolen.
Politiska partier i Karelen är: Förenade Ryssland, Kommunistiska Partiet, Jabloko, Liberal Demokraterna, Rättvisa Ryssland (Rodina).